Duurzaam en circulair

Duurzaamheid

Als onderdeel van haar maatschappelijke taak acht Rijn IJssel het belangrijk extra in te zetten op duurzaamheid. In de uitwerking van haar beleid gelden daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Daar waar hergebruik van bestaande panden een optie is, heeft dit de voorkeur boven nieuwbouw;
  • Rijn IJssel streeft naar Frisse scholen klasse B wat betreft binnenklimaat, wat gekoppeld is aan een Energielabel B (A+++)
  • Energiebesparing en andere duurzame maatregelen wil Rijn IJssel in beginsel oplossen met bouwkundige oplossingen, in plaats van met installaties;
  • In geval van meer-investeringen die kunnen worden terugverdiend uit een lagere exploitatie (bijvoorbeeld energie of onderhoud) is in beginsel een meer-investering bespreekbaar indien sprake is van een aantoonbare terugverdientijd van maximaal 10 jaar;
  • Verlichting wordt middels ledverlichting uitgevoerd, verlichting is voorzien van daglicht- en bewegingssensoren om energieverspilling tegen te gaan.

Circulair inkopen van meubilair

De inkoop van meubilair verloopt op basis van circulariteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van de RCC-methode (Rapid Circular Contracting).

Doelstelling daarbij is een zo circulair verantwoord mogelijke oplossing te realiseren van de uitgangspunten van Circulaire Economie in het algemeen. Daarbij maken we zo veel mogelijk gebruik van de kennis en de kunde die bij leveranciers voor handen is, om met de beschikbare middelen en tijd, oplossingen te ontwikkelen die verspilling voorkomen en zorgvuldig omgaan met grondstoffen en talent.

Daarbij worden circulair verantwoorde design criteria zoals remontabel ontwerpen, het toepassen van niet nieuwe grondstoffen en/of biobased materialen toegepast. Bij het selecteren van een product, ontwerp, materiaaltoepassing of werkwijze, worden de verschillende mogelijkheden ten opzichte van elkaar afgewogen, op basis van hun circulaire kwaliteit.

Daar maken ook CO2 afwegingen passend in de energietransitie deel van uit, kijkend naar energieverbruik door bijvoorbeeld vervoerafstanden, productiemethoden, winning van de grondstoffen (al dan niet via urban mining) en de mate van toepassingen van hernieuwbare energie daarin.

Lees hier ook dit artikel uit Inside Information, nummer 1, 2019, over circulair en Vakschool Wageningen.

Rijn IJssel Open je toekomst