Nieuwsoverzicht

De Ruimdenkers creëert fundament voor inspirerende leeromgeving

Op deze locatie creëert Rijn IJssel inspirerende leeromgevingen waar studenten zich voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Waar ze de verbinding met elkaar én het werkveld aangaan. Om dit te realiseren riep Rijn IJssel de hulp in van De Ruimdenkers ruimtelijk ontwerpers.

Tanja van der Laan, ruimtelijk onderzoeker bij De Ruimdenkers, vertelt hoe zij en Rijn IJsel met elkaar in aanraking kwamen. “Wij zijn als een van de vele partijen betrokken bij de huisvesting van Rijn IJssel. In 2019 gaven we gehoor aan een oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het programma ‘Leeromgeving en toekomst’.”

Match
Uiteindelijk wordt De Ruimdenkers via een matchmakingsessie aan Rijn IJssel gekoppeld. Tanja: “Bij Rijn IJssel staat de student centraal. Aan ons dan ook de taak om te onderzoeken wat ervoor nodig is om studenten te laten excelleren. Verbinding is hierbij het sleutelwoord. Niet alleen tussen verschillende opleidingen, maar ook met de praktijk. Dit vertalen wij naar fysieke kenmerking op de campus.”

Als De Ruimdenkers aanhaakt, is er al een aantal architecten en adviseurs betrokken bij het project. Maar het studentenperspectief ontbreekt. Tanja: “In de eerste fase hebben wij een inhoudelijk onderzoek opgezet. Als je wilt dat studenten en medewerkers ook buiten de geroosterde uren graag op de campus zijn, moet je weten hoe hun dag eruitziet. Wat doen ze graag buiten de lessen? En wat beweegt een student of medewerker om langer te blijven of eerder te komen?”

Inhoudelijk onderzoek
Rijn IJssels eigen, unieke manier van onderwijs speelt eveneens een rol in het proces. RIJk onderwijs is een persoonlijk leertraject waar het werkveld deel uitmaakt van de opleiding. Tanja: “Dit heeft invloed op je ruimtegebruik. Input van studenten en medewerkers is van belang om te achterhalen hoe je dit invult. We gingen met studenten in gesprek en op creatieve manieren met hen op zoek naar inspiratie.”

Ook de medewerkers van Rijn IJssel zijn creatief aan de slag gegaan. Zij interviewden elkaar en bedachten fictieve persona’s: ijkpersonen zoals studenten en collega’s. Hoe gedragen zij zich nu en in de toekomst en wat is ervoor nodig om hen nóg meer te engageren? Tanja: “Allemaal om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Hoe ziet de ideale campus er over tien jaar uit?’ Hoe wordt het een geoliede machine waar studenten en medewerkers graag verblijven en waar ze over de grenzen van hun opleiding leren kijken?”

Resultaten inzetten
Daarna gaat De Ruimdenkers in overleg met de interieurarchitecten om te kijken waar de onderzoeksresultaten al een plek hebben of waar nog kansen liggen. “Zo kunnen zij hun plannen optimaliseren. En krijgt de waardevolle input van studenten en medewerkers een plek op de campus.”

Hiervoor zijn verschillende oplossingen te bedenken. Niet alleen in de gebouwen, maar ook voor de buitenruimte van de campus. Tanja: “Hoe mooi zou het zijn om hier werkplaatsen te realiseren voor bepaalde opleidingen. Denk aan een fietsenmaker of aan een podium waar studenten van creatieve opleidingen voorstellingen kunnen geven. Hiervoor onderzoeken we mogelijkheden voor zogenaamde plug-ins. Tijdelijke bouwwerken waar studenten hun vak kunnen uitoefenen. Het technische deel kun je dan weer overlaten aan techniekstudenten. Zo blijven we zoeken naar verbinding tussen studenten en het werkveld.”

Rijn IJssel Open je toekomst