Nieuwsoverzicht

Ondertekening Velpercampus

Een aantal opleidingen van Rijn IJssel gaat verhuizen naar het AkzoNobel/Teijin-terrein aan de Velperweg. Vandaag hebben Rijn IJssel, AkzoNobel en eigenaar PingProperties de handtekeningen gezet onder dit besluit. De plannen kunnen nu verder worden uitgewerkt en de vergunningen worden aangevraagd.

Het gaat om opleidingen van de clusters Techniek & ICT, Creatieve Industrie, Entree & Maatwerk en de centrale stafdiensten en het college van bestuur. Voor de verhuizing worden vier bestaande gebouwen aangepast. Een van de gebouwen zal aanzienlijk worden uitgebreid. Met het creëren van deze campus kan Rijn IJssel toekomstbestendig onderwijs geven, in een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving die nauw aansluit bij de praktijk.

Verbonden met het werkveld
Rijn IJssel streeft naar een campus met meerdere gebouwen waarbij de sociale verbinding tussen de gebouwen van belang is. Opleidingen werken steeds vaker samen, omdat de arbeidsmarkt daarom vraagt. Het onderwijs van Rijn IJssel is stevig verbonden met het werkveld en met het creëren van een campus wordt samenwerken nog makkelijker.

De campus aan de Velperweg, die duurzaam zal worden gebouwd, zal naar verwachting in de loop van 2020-2021 gereed zijn om betrokken te worden. In eerste instantie verhuizen de studenten en medewerkers van de opleidingen Techniek & ICT. De overige onderdelen volgen daarna.

Onderwijsfunctie
Het voormalige AKZO-terrein, gelegen aan de Velperweg 76 in Arnhem, is sinds 2012 eigendom van PingProperties. Het terrein beslaat 13,1 hectare met circa 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen en circa 700 parkeerplaatsen. Tot voor kort had het gebied met de huurders zuiver een werkfunctie. In 2017 verkocht PingProperties circa 5,0 hectare grond aan de combinatie KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te laten ontwikkelen. Door de komst van Rijn IJssel wordt nu ook de onderwijsfunctie toegevoegd.

AkzoNobel staat volledig achter de ontwikkeling van de locatie aan de Velperweg van een puur industrieel complex naar een moderne, eigentijdse en toekomstgerichte Velpercampus waar drie multinationals, een school en woningen invulling geven aan werken, leren en wonen.

Vakschool Wageningen
De komende jaren pakt Rijn IJssel meer (ver)bouwtrajecten aan. Daar hoort ook een grootscheepse verbouwing in Wageningen bij van Rijn IJssel Vakschool Wageningen. Daarnaast worden bestaande onderwijslocaties gerenoveerd. Met deze verbouwingen is Rijn IJssel in staat modern en flexibel onderwijs te blijven geven.

Rijn IJssel Open je toekomst