Nieuwsoverzicht

Rijn IJssel vertrekt als Goede Buur

De gemeente Arnhem is onlangs akkoord gegaan met de verkoop van drie locaties van Rijn IJssel. Het gaat om de gebouwen aan de Zijpendaalseweg, Veluwestraat en Thorbeckestraat. Zomaar de deur op slot doen en een te koop-bord in de tuin dus? Daarvan is zéker geen sprake. Sterker nog: dankzij het ‘Goede Buur’-project is een prachtige interactie ontstaan met omwonenden én gemeente.

“Vertrekken als ‘Goede Buur’ is een van de doelstellingen van de meerjarige herhuisvestingsoperatie van Rijn IJssel”, vertelt directeur projecten Michiel Akkersdijk. “We zijn jaren te gast geweest in de buurten waar we vertrekken. Daarom willen we onze locaties op een goede manier achterlaten. We zijn met buurtbewoners in gesprek gegaan en hebben alle belanghebbenden in de toekomstplannen betrokken voor aanvang van de verkoop, onder meer via klankbordgroepen.”

Feeling met de buurt
De drie af te stoten locaties bevinden zich in verschillende woonwijken: het Spijkerkwartier (Thorbeckestraat), Heijenoord (Veluwestraat) en de Gulden Bodem (Zijpendaalseweg). Akkersdijk: “We hebben per locatie ruim 1.200 uitnodigingen voor de eerste buurtavond in de brievenbussen van de omwonenden gedaan, voor de buurtavond Zijpendaalseweg zelfs meer dan 2.500 uitnodigingen. Die bijeenkomsten vonden plaats in het najaar van 2019 en werden meteen goed bezocht. Vooraf hebben we verkennende gesprekken met een vertegenwoordiging van de buurten gehouden over de gewenste opzet van het proces. Tijdens die bijeenkomsten kregen we echt feeling met de buurt en de ideeën en wensen van bewoners voor de toekomst van onze gebouwen.”

Ontwikkelkader
Na de eerste buurtavonden is per locatie een klankbordgroep opgericht, met vijftien tot twintig buurtbewoners en verschillende vertegenwoordigers van Rijn IJssel. Hierbij zaten onder anderen manager van het projectbureau huisvesting Arjan Veltmaat, stedenbouwkundig ontwerper Lotte van Veldhuizen en extern gespreksleider Jan‑Bart Wildschut.
De drie klankbordgroepen zijn het afgelopen jaar drie tot vier keer bijeengekomen. Voor elke locatie is gezamenlijk een ontwikkelkader opgesteld: een document met spelregels voor onder meer de beeldkwaliteit, beoogde sfeer en identiteit van het gebied. De toekomstige eigenaar moet zijn bouwplan hierop afstemmen. Ook de gemeente praat mee.

Buurtavonden gestreamd
Tijdens de eerste bijeenkomsten van de drie klankbordgroepen stonden vooral de randvoorwaarden voor het ontwikkelkader centraal. Later ging het meer om de voorbeelduitwerkingen, sfeer en uitstraling. Uiteindelijk is in oktober per locatie het concept-ontwikkelkader gepresenteerd tijdens een afsluitende buurtavond. Vanwege de coronacrisis ging het om live bijeenkomsten in klein gezelschap die via een online stream te volgen waren. Studenten van Rijn IJssel verzorgden de regie en camerabediening.

Afrondende bijeenkomsten
Tijdens afrondende buurtavonden voor alle drie de locaties zijn de plannen gepresenteerd aan buurtgenoten. Deze plannen omvatten een mix aan woonvoorzieningen, van betaalbare woningen voor starters tot eengezinswoningen en appartementen voor ouderen. Dit kon rekenen op enthousiasme onder de buurtbewoners, die zich ook positief toonden over het doorlopen participatieproces. Zij blijven in het vervolgproces betrokken om samen met de nieuwe eigenaar een bouwplan te ontwikkelen binnen het kader.
Akkersdijk: “De wens om inspraak vanuit de buurt te behouden, horen we vaak terug. Hieraan werken we als Rijn IJssel graag mee. We blijven ons inzetten voor het woonplezier van onze voormalige buurtgenoten.”

Lees hier meer.

Rijn IJssel Open je toekomst