Nieuwsoverzicht

Woningen op plek van schoolgebouw Thorbeckestraat

Rijn IJssel verkoopt ontwikkellocatie aan combinatie VanWonen en Reinbouw

Rijn IJssel heeft haar onderwijslocatie aan de Arnhemse Thorbeckestraat verkocht. Betrokken partijen hebben hiertoe vandaag een koopovereenkomst getekend. De combinatie VanWonen en Reinbouw gaat de locatie inrichten als woonbestemming.

Een mooi binnenstedelijk woongebied met groene verbindingen. Dat is het uitgangspunt voor het plan dat VanWonen en Reinbouw voor de Thorbeckestraat gaan uitwerken. Er komt een gedifferentieerd aanbod aan woningen voor starters, senioren en gezinnen. Van sociale huur tot middelduur en duurdere koop. Met veel aandacht voor natuurinclusiviteit en duurzaamheid, zoals het zoveel mogelijk inpassen van bestaande bomen.

Vertrekken als goede buur
Rijn IJssel heeft omwonenden actief betrokken bij de toekomstplannen van het pand, dat de verbinding vormt tussen het Spijkerkwartier en het Statenkwartier. Vertrekken als ‘Goede Buur’ is een van de doelstellingen van de herhuisvestingsoperatie, vertelt directeur projecten Michiel Akkersdijk van Rijn IJssel. “We zijn jaren te gast geweest in de buurten waar we vertrekken. Daarom willen we onze locaties op een goede manier achterlaten. We zijn ook op de Thorbeckestraat met buurtbewoners in gesprek gegaan en hebben alle belanghebbenden bij de toekomstplannen betrokken voor aanvang van de verkoop, onder meer via klankbordgroepen.” Ook de gemeente is hierbij betrokken geweest.

Het proces met de omwonenden heeft ruim een jaar geduurd en geresulteerd in randvoorwaarden die met instemming van de buurt zijn vastgelegd in het ontwikkelkader ‘schakel tussen twee buurten’. Binnen dit kader, in april vastgesteld door de gemeente Arnhem, is onder meer de realisatie van ruim 170 woningen mogelijk. Rijn IJssel blijft tot februari volgend jaar gebruiker van de locatie. De notariële overdracht vindt medio oktober van dit jaar plaats.

Groen en binnenstedelijk wonen voor iedereen
Bas Reinders, directeur Reinbouw, is “blij en trots om op deze bijzondere plek in Arnhem een mooi woongebied te mogen realiseren, in een vertrouwde samenwerking met VanWonen”. Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen: “Wij willen voortvarend van start met onze plannen. We kennen de stad Arnhem inmiddels goed door onze andere projecten zoals Het Dorp en de Mandelatoren. Ook hier willen we als ‘goede toekomstige buur’ huidige en toekomstige bewoners, en ook andere belanghebbenden actief betrekken bij het proces.”

ENKA-campus
Rijn IJssel gebruikt de opbrengst van de verkoop voor het verder realiseren van de ENKA-campus aan de Tivolilaan in Arnhem, het nieuwe kloppende hart van de onderwijsinstelling. Sinds vorig jaar maken de opleidingen voor Techniek & ICT, Kansrijk Techniek, Creatieve Industrie en de Internationale Schakelklas stapsgewijs de overgang naar de campus. Ook de stafdiensten en het college van bestuur krijgen onderdak op het terrein.

Verkoop
De verkoop van de locatie aan de Thorbeckestraat is namens Rijn IJssel gestructureerd door BMV Bedrijfsmakelaars (voorheen Strijbosch Thunnissen), partner in Dynamis, in samenwerking met Nysingh advocaten – notarissen N.V. en SAB, adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling.

Op de foto vlnr: Ben Geerdink (voorzitter van het college van bestuur van Rijn IJssel), Bas Reinders (directeur Reinbouw) en Alfred Bolks (algemeen directeur VanWonen) zetten in de mobiliteitshal van Rijn IJssel aan de Thorbeckestraat in Arnhem hun handtekeningen onder de koopovereenkomst.
© Rijn IJssel

Rijn IJssel Open je toekomst