Nieuwsoverzicht

Onherroepelijke omgevingsvergunning

Na ruim drie jaar praten, plannen, onderhandelen, afstemmen, luisteren, ontwerpen, tekenen, rekenen, overtuigen, meebewegen en aanpassen is de omgevingsvergunning voor de realisatie van de Velpercampus onherroepelijk geworden. Dat betekent dat Rijn IJssel kan starten met de bouw!

Geen enkel bezwaar ingediend

Er is geen beroep ingesteld tegen de laatste omgevingsvergunning voor Rijn IJssel, waarmee alle vergunningen onherroepelijk zijn geworden. Michiel Akkersdijk, directeur projecten: “Het is heel bijzonder dat we kunnen vermelden dat er geen enkel bezwaar is ingediend tegen de verleende vergunningen. De eigendomsoverdracht van twee gebouwen met omliggend terrein van PingProperties naar Rijn IJssel vond vorige week plaats. Daarmee is de weg vrij om de verbouw en uitbreiding van de gebouwen te gaan realiseren.”

Om de gebouwen worden nu hekken geplaatst en de bouwvoorbereiding kan starten. Begin april wordt op feestelijke wijze de eerste paal geboord (dus niet geslagen).

Eerste bewoners

Na de zomer van 2020 zullen de medewerkers en studenten van de Internationale Schakel Klas (ISK) als eerste bewoners intrekken op de Velpercampus. Na de zomer van 2021 volgt het cluster Techniek & ICT en daarna het cluster Creatieve Industrie en de medewerkers van de stafdiensten en college van bestuur.

Multifunctioneel gebied

Het voormalige Akzo-terrein, gelegen aan de Velperweg 76 in Arnhem, is sinds 2012 eigendom van PingProperties. Het industrieterrein beslaat 13,1 hectare met circa 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen en circa 850 parkeerplaatsen. Tot voor kort had het gebied alleen een werkfunctie. In 2017 verkocht PingProperties vijf hectare grond aan de combinatie KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. Door de komst van Rijn IJssel wordt onderwijs toegevoegd. In de toekomst ontstaat een gebied waar wonen, werken en onderwijs naast elkaar plaatsvinden. Vorig jaar is al gestart met de herontwikkeling van een leegstaand gebouw, gelegen aan de achterzijde tegen het spoor, tot internationaal hoofdkantoor van chemiegigant Teijin Aramid.

Rijn IJssel Open je toekomst