Nieuwsoverzicht

Verkeersplan Velpercampus

Over het verkeersplan vond op 13 mei overleg plaats met Rondom Enka, de gemeente Arnhem, de ontwikkelaars en verkeersdeskundigen van Goudappel Coffeng. Goudappel Coffeng heeft onderzocht of de wegen rondom de toekomstige Velpercampus de verkeersdruk aankunnen, inclusief alle andere ontwikkelingen in de nabije omgeving van de campus. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dat kan.

Vervolgens is in het overleg verder ingezoomd op de Tivolilaan en hoe de breedte van de weg en de fietspaden in de toekomst geregeld moeten worden. De verkeersdeskundigen werken dat nu nader uit in een nieuw plan. Dit plan wordt tevens onderdeel van de lopende vergunningsaanvraag van Rijn IJssel. Het nieuwe plan voor de ontsluiting wordt binnenkort rondgestuurd naar alle betrokkenen.

De vergadering op 13 mei verliep constructief. De aanwezigen achten een nieuwe bijeenkomst over dit onderwerp dan ook niet noodzakelijk.

Rijn IJssel Open je toekomst